KITY

酷映主播-KITY

身高
160 cm
體重
44 kg
三圍
32C / 24 / 35
興趣
簡介
Thích thì yêu, không thích thì cũng yêu
喜歡就愛 不喜歡也愛