LUNA

酷映主播-LUNA

身高
163 cm
體重
44 kg
三圍
31C / 24 / 33
興趣
簡介
Thích mèo, thích ngọt và yêu anh
愛貓,愛甜和愛你
爱猫,爱甜和爱你